درباره بنیاد حقوقی میراث

بنیاد حقوقی ميراث متشكل از وكلای دادگستری ازطريق سيستم نوين پشتيبانی از موكلين برای اولين بار در كشور، مفتخر به ارائه انواع خدمات حقوقی، صنفی، آموزشی و حقوق عامه می‌باشد.

هدف اين مجموعه تسريع رفع مشكلات حقوقی با رويكردی تخصصی است؛ و به منظور تحقق اهداف خود و با اعتقاد به برابری اشخاص در بهره مندی از خدمات حقوقی با كيفيت از كليه ظرفيتهای علمی و عملی متخصصين علم حقوق اعم از وكلای دادگستری، كار آموزان وكالت، دانشجويان و پژوهشگران علم حقوق كمك می‌جويد.

سيستم نوين پشتيبانی از موكلين برای اولين بار در كشور

اعضای میراث

masoud dadkhah miraslawfirm - بنیاد حقوقی میراث

مسعود دادخواه

وکیل پایه یک دادگستری

مدیر عامل بنیاد حقوقی میراث

Mina dadkhah miraslawfirm 1 - بنیاد حقوقی میراث

مینا دادخواه

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور مدیریت بنیاد حقوقی میراث

milad moradmandnia miraslawfirm.com - بنیاد حقوقی میراث

میلاد مرادمندنیا

وکیل پایه یک دادگستری

رئیس هیأت مدیره بنیاد حقوقی میراث

ST.aza4 - بنیاد حقوقی میراث

سهیلا رضوانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو ارشد بنیاد حقوقی میراث

ST.aza5 - بنیاد حقوقی میراث

یونس افشار

وکیل پایه یک دادگستری

عضو ارشد بنیاد حقوقی میراث

ST.aza6 - بنیاد حقوقی میراث

زینب کیانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو بنیاد حقوقی میراث

ST.aza7 - بنیاد حقوقی میراث

فاطمه لاوی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو بنیاد حقوقی میراث

ST.aza8 - بنیاد حقوقی میراث

نجمه باقری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو بنیاد حقوقی میراث

ST.aza9 - بنیاد حقوقی میراث

ریحانه بهشتیان

وکیل پایه یک دادگستری

عضو بنیاد حقوقی میراث