مهاجرت و راه های قانونی مهاجرت از ایران

به موجب مهاجرت، افراد از یک شهر به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر برای کار یا زندگی جا به جا می شوند به همین جهت، ترک کشور و وارد شدن به کشور دیگر نیازمند رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم در هر دو کشور مبدا و مقصد است، هر اقدامی  بدون در … ادامه خواندن مهاجرت و راه های قانونی مهاجرت از ایران