امور مربوط به خارج از کشورمشاوره حقوقی

امور ایرانیان خارج از کشور

وکالت و ارایه مشاوره تخصصی در خصوص دعاوی حقوقی اعم از امور مربوط به ارث و وصیت، گواهی حصر وراثت، تقسیم ترکه و همچنین کلیه دعاوی خانوادگی و انجام امور اداری ایرانیان خارج از کشور از جمله امور دانشجویی، بازنشستگی، بیمه، ثبت احوال و دیگر موارد که همواره از دغدغه‌های هموطنان خارج از کشور بوده است.
بنیاد حقوقی میراث در تمامی این موضوعات همراه شما بوده و و راهکارهای صحیح را درمواجهه با چالش های قانونی ارائه خواهد داد.

دریافت نوبت مشاوره

بارگذاری...

خدمات بیشتر