تکالیف مالیاتی چیست؟

کلیه مودیان به منظور رسمیت بخشیدن به فعالیت اقتصادی خود، مکلف به انجام الزامات قانونی مالیاتی هستند، عدم انجام تکالیف مالیاتی قانونی مودیان از یک سو موجب پرداخت مالیات حداکثری…

کلیه مودیان به منظور رسمیت بخشیدن به فعالیت اقتصادی خود، مکلف به انجام الزامات قانونی مالیاتی هستند، عدم انجام تکالیف مالیاتی قانونی مودیان از یک سو موجب پرداخت مالیات حداکثری بر اساس بالاترین درآمد برآوردی شده و همچنین موجب تعلق جرایم مالیاتی در کنار مالیات اصلی می‌شود. تکالیف مودیان مالیاتی بر اساس ماهیت شخصیتی آنها به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • تکلیف مالیاتی مودیان حقوقی
 • تکلیف مالیاتی مودیان حقیقی

در ادامه این مقاله به تعریف تکالیف مالیاتی و مهمترین تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی و…خواهیم پرداخت با ما، بنیاد حقوقی میراث همراه باشید.

مهمترین تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

تکلیف مالیاتی مودیان حقوقی

الزامات قانونی مالیاتی مودیان حقوقی متناسب با نوع کسب و کارآنها متفاوت است؛ که مهم ترین آن ها عبارتند از:

۱. ثبت نام در نظام مالیاتی

اولین تکلیف مالیاتی کلیه مودیان حقوقی تشکیل پرونده مالیاتی و ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی است و اشخاص حقوقی ظرف یک ماه پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملزم به دریافت کد اقتصادی هستند.

۲. ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد

در دومین تکلیف مالیاتی مطابق ماده 110 ق.م.م، کلیه اشخاص حقوقی موظفند حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی خود، نسبت به تعیین و پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. همچنین همراه با فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تکمیل شده، ارسال مدارک زیر نیز:

 • ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک
 • فهرست هویت شرکا و سهام‌داران و میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها

به اداره مالیاتی محل اصلی فعالیت شرکت، ضروری است. ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان معافیت نیز ضروری و شرط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی است.

۳. پرداخت حق تمبر

بر اساس تکلیف مالیاتی مندرج در ماده 48 ق.م.م  کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت، باید نسبت به پرداخت مالیات نیم در هزار (0/5 در 1000) از طریق ابطال تمبر مالیاتی برای رسمیت بخشیدن به اسناد و مدارک و اوراق خود اقدام نمایند؛ پرداخت حق تمبر مالیاتی در موارد زیر انجام می‌شود:

 • حداکثر دو ماه پس از تاریخ ثبت قانونی شرکت
 • هم‌زمان با تاریخ ثبت افزایش سرمایه یا سهام اضافی

ضمانت اجرای عدم انجام الزامات قانونی مالیاتی برای اشخاص حقوقی در این مورد این است که ، علاوه‌ بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهند شد. (ماده 51 ق.م.م)

۴. پلمپ دفاتر قانونی

از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی شرکتها که قبل از آغاز سال مالی باید انجام شود، پلمپ دفاتر قانونی است؛ به این صورت که صاحبان کسب و کارها باید دفاتر قانونی خود را برای عملکرد هر سال مالی، نهایتا تا 28 اسفند سال قبل پلمب نمایند.

۵. ارسال لیست حقوق کارکنان

از دیگر الزمات قانونی مالیاتی کلیه شرکت‌ها این است که  در پایان هر ماه و در هنگام پرداخت حقوق کارکنان، مالیات حقوق آنان را بر اساس نرخ ماده 85 ق.م.م محاسبه و از حقوق کارکنان خود کسر نموده و نسبت به ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات متعلقه تا پایان ماه بعد، از طریق سامانه، اقدام نمایند.

۶. ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی

۷. تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۸. ارسال فهرست گزارشات فصلی

تکلیف مالیاتی مندرج در ماده 169 ق.م.م، تکمیل و ارسال فهرست معاملات فصلی ظرف 45 روز پس از پایان هر فصل است. بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی موظف به اجرای تکالیف مالیاتی زیر هستند:

 • صدور صورتحساب برای تمامی معاملات خود
 • درج کلیه اطلاعات خود و طرف معامله در صورتحساب‌ها و قراردادها
 • ارسال فهرست معاملات و قراردادها به سازمان مالیاتی در مهلت مقرر
 • نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات

 مهم‌ترین تکالیف مودیان مالیاتی برای اشخاص حقیقی

 مهم‌ترین تکالیف مودیان مالیاتی برای اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی نیز دارای الزامات قانونی مالیاتی هستند با این تفاوت که  اشخاص حقیقی شامل گروه بندی مشاغل مالیاتی می‌شوند و تکالیف مالیاتی آنها بستگی به این دارد  که در کدام گروه مشاغل مالیاتی قرار دارند.

1. گروه اول مشاغل مالیاتی؛ صاحبان کسب‌ و‌کارهای بزرگ و پردرآمد

شامل کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که درآمد ابرازی آن‌ها طبق اظهارنامه دو سال گذشته عملکرد آنها بیشتر از مبلغ 15 میلیارد تومان باشد.

2. گروه دوم مشاغل مالیاتی؛ افراد با درآمد متوسط و رو به بالا

شامل افرادی که درآمد آن‌ها در مشاغلی مانند فروش کالا یا عرضه خدمات بر اساس اظهارنامه مالیاتی دو سال قبل، بیشتر از پنج میلیارد تومان و برابر با پانزده  میلیارد تومان باشد.

3. گروه سوم یا «ج» مشاغل مالیاتی؛ صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک

شامل اشخاصی است که در گروه اول و دوم قرار ندارند و درآمد آن‌ها پایین‌تر از درآمد ذکرشده گروه‌های اول و دوم است.

۱. تشکیل پرونده مالیاتی

این تکلیف مالیاتی شامل کلیه اشخاص حقیقی که داری شغل و درآمد باشند می شوند.

۲. نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک

مطابق اعلام سازمان مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و همچنین نگهداری اسناد و مدارک، تنها جزء تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی گروه اول است.

۳. ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود در قالب اظهارنامه عملکرد و پرداخت مالیات متعلقه

 در این تکلیف مالیاتی همه مودیان موظف به ارائه اظهارنامه عملکرد نیستند؛ بر اساس تبصره ماده 100 ق.م.م، اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در شرایط خاصی می‌توانند از مزایایی مانند پرداخت مالیات مقطوع برخوردار شوند.

۴. ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی 

یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی برای اشخاص حقیقی، ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی در صورت فراخوان از سوی سازمان مالیاتی است. برای این کار مودی باید به مایتکس مراجعه نموده و نسبت به ایجاد کارپوشه در سامانه مودیان اقدام نماید.

۵. ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات متعلق

سازمان مالیاتی لیست مشمولین ارزش افزوده را طی 9 مرحله معرفی نموده است. بر این اساس مودیان مشمول موظفند حداکثر تا 15 روز پس از پایان هر فصل اظهارنامه ارزش افزوده خود را تسلیم نمایند. (ماده 21 قانون موقت و ماده 13 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده)

۶. ارائه صورت معاملات فصلی 

مودیان مالیاتی مشمول این قانون موظفند یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل، صورت کلیه معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. بر اساس ماده 169 ق.م.م تنها مشاغل گروه اول مالیاتی مشمول ارسال صورت معاملات هستند؛ و این تکلیف جزء تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی گروه سوم و یا گروه دوم نیست.

 موعد انجام الزامات قانونی مالیاتی

 موعد انجام الزامات قانونی مالیاتی
 1. تکلیف مالیاتی قبل از شروع سال مالی
 2. تکلیف مالیاتی روزانه: اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به انجام عملیات ثبت و بایگانی مدارک خرید، فروش و هزینه در سیستم حسابداری و تحریر دفاتر کل و روزنامه می باشند.
 3. تکالیف مالیاتی ماهانه: تهیه و تنظیم و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق است که حداکثر مهلت ارسال آن یک ماه پس از اتمام ماه قبل می باشد.
 4. تکالیف مالیاتی فصلی یا ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 5. تکالیف مالیاتی سالانه یا اظهارنامه عملکرد 

انجام ندادن هر کدام از الزامات قانونی مالیاتی مودی را مشمول جرائم مالیاتی مانند مسدودی حسابهای بانکی و یا سلب برخی امتیازات می‌کند.

برای دریافت کلیه خدمات حقوقی، می‌توانید از طریق بخش “خدمات”  با ما در ارتباط باشید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

آخرین نوشته ها

خدمات بیشتر