سوالات متداول

خدمات وکالتی در پرونده های موکلین ، سیستم سازی حقوقی ، مشاوره پذیرش تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور و سایر اقدامات مهاجرتی ، همراه یار حقوقی ، مشاوره حقوقی ، قرارداد نویسی و هرگونه اقدام حقوقی که در جهت استیفای حقوق موکلین و مراجعه کنندگان لازم باشد
بصورت تلفنی از طرق شماره زیر:
و از طریق سایت بنیاد به آدرس
و به صورت حضوری از طریق مراجعه به دفتر بنیاد
بصورت حضوری و آنلاین ارایه می شود
بله ، با مراجعه با دفتر بنیاد یا از طریق شماره تلفن بنیاد و یا از طریق سایت بنیاد حقوقی میراث
با مراجعه و تعیین حق مشاوره ، موضوع به وکیل متخصص ارجاع می شود
بله و در این خصوص موکلین بین المللی دارد
با ارسال رزومه خود و ارایه توانمندی های لازم می توانید با بنیاد حقوقی میراث همکاری نمایید.
از طریق مراجعه حضوری، مراجعه به سایت و یا با مراجعه به لینکدین اعضا.
اقدامات حقوقی برای شرکت های تجاری ، از جمله تخصص های موجود در بنیاد حقوقی میراث می باشد.
از طریق مدیر اجرایی بنیاد حقوقی و یا وکیل مربوط به پرونده.
با مشاوره اعضای بنیاد حقوقی میراث می توانید از اطلاعات لازم را کسب کنید و یا در مقالات منتشر شده در بنیاد حقوقی می توانید اطلاعات لازم را کسب نمایید.
هزینه های مشاوره از طریق مراجعه حضوری و از طریق درگاه پرداخت سایت می توانید هزینه ها را پرداخت نمایید.
بله انجام می شود
بنیاد حقوقی میراث تفاوتی در اشخاص در جهت ارایه خدمات حقوقی لحاظ نمیکند.
تمامی اطلاعات و قراردادهای اشخاص در بنیاد حقوقی میراث محرمانه است و سطح دسترسی به اطلاعات اشخاص در بنیاد حقوقی میراث دارای درجه بندی متفاوت است.