مشاوره حقوقی

خدمات ویژه اشخاص حقوقی

همواره یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، تنظیم قراردادهای داخلی با کارکنان، امور مالیاتی، بیمه و تنظیم قرارداد های فروش به صورت قانونی است.

بنیاد حقوقی میراث با بهره مندی از تیم متخصص در امور حقوقی اقدام به ارایه‌ی خدمات حقوقی به صورت پیاده سازی ساختار یک پارچه تحت عنوان سیستم سازی حقوقی می‌نماید و آمادگی ارایه‌ی این خدمت به شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، به صورت قراردادهای سالیانه را فراهم آورده است.

دریافت نوبت مشاوره

بارگذاری...

خدمات بیشتر