مشاوره حقوقی

امور قراردادها و تنظیم لوایح قضایی

همواره تنظیم یک قرارداد یا لایحه‌ی منطبق با قانون نیاز به مشاوره و همکاری یک متخصص دارد تا افراد جامعه از گزند سوء استفاده‌های احتمالی به دور باشند و در صورت بروز اختلافات حقوق آن‌ها ضایع نگردد.

بنیاد حقوقی میراث در خصوص تنظیم قراردادهای مالی، تجاری و تنظیم لوایح قضایی اعم از شکواییه، دادخواست و… در کنار شماست.

دریافت نوبت همراه‌یار

بارگذاری...

خدمات بیشتر