مشاوره حقوقی

حل و فصل اختلافات به شیوه‌های غیر قضایی

هميشه تنها راه برای حل و فصل اختلافات مراجعه به دادگستری و طرح دعوی نیست. قانونگذار راه‌های دیگری از جمله مذاکره و داوری را جهت حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است.

بنیاد حقوقی میراث با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص در امر مذاکره، میانجیگری و داوری ، مرجعی تخصصی در حل و فصل اختلافات شماست.

دریافت نوبت مشاوره

بارگذاری...

خدمات بیشتر