آموزش

دوره‌های آموزش تخصصی

بنیاد حقوقی میراث با اعتقاد به اصل ضرورت پویایی مستمر در حرفه وکالت با در نظر گرفتن دوره‌های تخصصی حقوقی کوتاه مدت در قالب کارگاه، نشست های هم اندیشی، وبینار و همچنین دوره‌های بلند مدت در قالب مدارس تابستانی و Legal Bootcamp سعی در ارتقای سطح دانش کاراموزان وکالت و وکلای دادگستری داشته و همچنین با در نظر گرفتن دوره‌های آمادگی آزمون وکالت، ویژه داوطلبین در توفیق دانشجویان در قبولی ساختار منسجمی ارایه خواهد داد.

 

خدمات بیشتر